Podpora / Technická podpora / Download / Elektronická fakturace / Dokumenty
Nastavení po±tovního klienta: Kníničky smtp.zajelnet.com
  Rozdrojovice smtp.zajelnet.com
  Jinačovice smtp.zajelnet.com
     
 
Upozornění!! Na±e po±tovní servery jsou chráněny antispamovou ochranou. Při vět±ím odesílání emailových zpráv z va±eho PC (řádově 1000/den) Vám je automaticky zablokována odchozí po±ta z důvodu podezření ±íření spamu. Odchozí po±ta bude automaticky zprovozněna do 24hodin od vyči±tění va±eho PC. Na ochranu proti spamu pou·ívejte antispamové programy. Ke sta·ení zde.
V případě ·e se tak nestalo, nás kontaktujte zde.
     
     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright Š 2005-2008 Zakomo
V±echna práva vyhrazena. ¬ádná část tohoto webu nesmí být pou·ita bez souhlasu autora.