Podpora / Technická podpora / Download / Elektronická fakturace / Dokumenty
Co je elektronická fakturace, jak funguje, jaké jsou její výhody a je vůbec legální?
 
Elektronická fakturace, v tomto případě ve formátu pdf, je moderní, jednoduchý a efektivní způsob předávání daňových dokladů. Pravidla pro elektronickou komunikaci jsou dána několika zákony, přičemž hlavním zákonem pro používání elektronického podpisu je Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizovaný zákonem č. 440/2004 Sb.
 
Daňové doklady Vám budeme zasílat elektronickou poštou (e-mailem) ve formátu PDF, které budou podepsány elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu od certifikační autority České pošty s.p. - PostSignum QCA (dále jen PostSignum QCA).
 
Elektronický podpis u daňového dokladu jednoznačně potvrzuje informaci o vystaviteli a znemožňuje jakoukoli neautorizovanou úpravu faktury po jejím vystavení. Elektronickým podpisem je podepsán pouze PDF dokument obsahující fakturu, nikoli celý e-mail s fakturou. Fakturu je tak možno spolu s elektronickým podpisem archivovat odděleně bez doprovodného e-mailu.
 
Jak bude celý systém fungovat?
 
Velmi jednoduše. Jelikož se jedná o klasický formát pdf (což je něco jako obrázek), není ze strany zákazníka nutná žádná úprava. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zákazník již nedostane fakturu v papírové formě spolu se zbožím, ale e-mailem ve formátu pdf. Může se tedy sám rozhodnout, zda si ji vytiskne, případně v kolika kopiích, nebo uloží v elektronickém formátu.
 
Budou faktury podepsané?
 
Všechny faktury budou podepsané elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným příslušnou certifikační autoritou, společností PostSignum QCA (toto opravdu nemá nic společného s klasickým inkoustovým razítkem a podpisem...).
 
Co je elektronický podpis?
 
Elektronický podpis (někdy také digitální podpis) je certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci. Nejen, že je v podstatě nezfalšovatelný, ale v některých oblastech jde dokonce dál, než podpis klasický. Například umožňuje ověřit integritu podepsaného dokumentu (tj. zda v dokumentu něco nechybí nebo nepřebývá).
 
Potřebuji pro příjem faktur nějaký speciální software?
 
Pro otevření dokumentu ve formátu pdf potřebujete program Adobe Acrobat Reader (verze 6 a vyšší), který je k dispozici zdarma. Na mnoha počítačích je navíc instalován již od výrobce počítače. Stáhnout si jej můžete v české verzi např. zde.
 
Jak poznám, že je faktura skutečně od Vás?
 
Každá faktura (pdf dokument) bude opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou PostSignum QCA České pošty s.p. V Acrobat Readeru (verze 6 a vyšší) si toto u každého dokladu můžete ověřit kliknutím na ikonu "podpisy". Tento elektronický podpis Vám dodá jistotu, že obdržená faktura byla skutečně vystavena a zaslána námi.
 
Je to legální?
 
Ano. Daňový doklad ve formátu PDF je opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré právní náležitosti ČR a směrnice EU. Takto podepsané faktury-daňové doklady splňují požadavky zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty na vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 4) a jejich archivaci v elektronické podobě (§ 27, odst. 2).
 
Jak si nastavím ověření elektronické značky (podpisu)?
 
- pravým tlačítkem myši klepněte na elektronickém podpisu a zvolte vlastnosti
- dále volba "Zobrazit certifikát..."
- zde záložka "Důvěryhodnost"
- dále "Přidat k důvěryhodným identitám..."
- zobrazí se Vám upozornění o zabezpečení - pokračujet volbou "OK"
- zatrhněte "Certifikované dokumenty" a následně "Dynamický obsah"
- volba OK
- volba OK
- "Ověřit podpis" - v tomto okamžiku se Vám žlutý křížek na elektronickém podpisu změní na zelené zatržení
- "Zavřít"
 
 
     
     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2005-2008 Zakomo
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu nesmí být použita bez souhlasu autora.

 

.